hey~大家好,郵局考試即將在7月8號舉行,這次考試光是專業職(二)內外勤就招考了1000多名,其中專業科目只要考企業管理大意、郵政法規大意2科,小蛙特地找到TKB數位學堂管理學名師-張承老師所提供的準備方法,希望能助大家一臂之力~這是PART1喔,等大家融會貫通PART1之後,緊接著就會跟大家分享趴2喔

                        中華郵政企業管理大意準備方法 part1

                                                                                      張承

 

壹、考情分析

林小蛙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()